1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

52 129.č2

Z: – chrámy, kostely, synagogy apod. – obřadní síně, krematoria, pohřební síně
ZT: – hřbitovní budovy, např. márnice, hrobky a související hřbitovní stavební díla
N: – nevysvěcené (občanské) církevní stavby, užívané jako muzea (1262) – chrámy, kostely a jiné náboženské budovy, vedené jako kulturní památky a nepoužívané pro bohoslužby (1273) – samostatné administrativní budovy církevních organizací (1220)
Třídění na 5. a 6. místě:
Chrámy, kostely, synagogy apod.
Krematoria, pohřební síně
Hřbitovy a hřbitovní budovy
Oplocení náboženských budov a hřbitovů