127 Budovy nebytové ostatní

127 Budovy nebytové ostatní

ZT: – související části těchto stavebních děl, jako např. oplocení, zábradlí, osvětlení apod.