2211 Vedení plynu, ropy a ostatních produktů dálková trubní

2211 Vedení plynu, ropy a ostatních produktů dálková trubní

52 241.č2

Z: – vedení dálková trubní povrchová, podzemní nebo podmořská pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu a ostatních chemických produktů
N: – plynovodní přívodní potrubí (přípojky) pro obce (2221) – námořní a říční terminály pro ropu a ostatní uhlovodíky (2303)
Třídění na 5. a 6. místě:
Ropovody
Plynovody
Vedení ostatních chemických produktů dálková trubní
Vedení dálková trubní j. n.
Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu, ropy a ostatních produktů j. n. (kromě budov)
Šachty trubních vedení 2211
Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
Oplocení staveb 2211
Osvětlovací síť vnější staveb 2211

 

1251 Budovy pro průmysl

1251 Budovy pro průmysl

52 121.č1

Z: – budovy užívané pro průmyslovou výrobu, např. budovy průmyslu potravinářského, chemického, farmaceutického, spotřebního, hutního, strojírenského, stavebních hmot, budovy pro výrobu krmných směsí, pro úpravu paliv a rud, dílny, montážní haly apod. – budovy výrobní pro energetiku, zejména kotelny, výtopny, výměníkové stanice, kompresorovny, transformovny, rozvodná zařízení a měnírny, čerpací stanice pro energetiku apod. – budovy kompresních stanic, regulačních a redukčních stanic, odorizačních stanic, kiosky katodové ochrany, budovy a kiosky měření – budovy pro výrobu a plnění technických plynů – budovy vodního hospodářství, budovy čerpacích stanic, budovy čistíren a úpraven vod – podzemní budovy pro průmysl
N: – čerpací stanice pohonných hmot (1230) – budovy skladů zemědělských produktů, které jsou součástí zemědělských objektů (1271) – budovy skladů, nádrže a sila (1252)
Třídění na 5. a 6. místě:
Budovy pro průmysl
Budovy výrobní pro energetiku
Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
Podzemní budovy pro průmysl
Oplocení budov 1251