1271 Budovy pro zemědělství

1271 Budovy pro zemědělství

52 129.č1

Z: – budovy pro živočišnou produkci – např. stáje, vepříny, kravíny, drůbežárny, ohrady pro ovce, boudy pro psy apod. – budovy pro rostlinnou produkci – skleníky pro pěstování rostlin – budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů jako jsou sýpky, vinné sklepy, zemědělské kůlny, hangáry apod. – sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí apod., která jsou součástí zemědělských objektů – podzemní budovy pro zemědělství
ZT: – fóliovníky pro pěstování rostlin – zásobníky a jímky, které jsou součástí zemědělských objektů
N: – skleníky v botanických zahradách (1261) – budovy pro průmyslovou výrobu krmných směsí (1251) – samostatné budovy pro skladování zemědělských produktů, samostatná sila pro obiloviny, krmné směsi, zásobníky a jímky, které nejsou součástí zemědělských objektů (1252) – konstrukce chmelnic (2420) – konstrukce vinic (2420) – hrazení (2420)
Třídění na 5. a 6. místě:
Budovy pro rostlinnou produkci
Skleníky pro pěstování rostlin
Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
Budovy pro živočišnou produkci
Podzemní budovy pro zemědělství
Oplocení staveb 1271