2153 Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění

2153 Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění

52 231

Z: – mosty vodohospodářské (akvadukty) – vodní díla pro zavlažování (závlahové kanály a ostatní stavby přivádějící vodu pro účely kultivace a zúrodnění půdy) – vodní díla pro odvodnění drenážemi nebo otevřenými příkopy – souvislé (plošné) odvodnění zamokřeného území pro budované stavby
ZT: – průsakové kanály
N: – vodovody trubní (2212, 2222) – přehrady (2152)
Třídění na 5. a 6. místě:
Mosty vodohospodářské (akvadukty)
Vodní díla pro zavlažování
Vodní díla pro odvodnění
Oplocení staveb 2153
Osvětlovací síť staveb 2153