2112 Místní a účelové komunikace

2112 Místní a účelové komunikace

52 211.č2

Z: – síť komunikací v obcích, lesní a polní cesty, napojení komunikací, cest a stezek, křižovatky (vč. mimoúrovňových a okružních), silniční okruhy, vedlejší cesty, stezky pro pěší, stezky cyklistické, náměstí, pěší zóny, chodníky apod. – plochy charakteru pozemních komunikací jako jsou veřejná nezastřešená parkoviště, přístřešky pro nákupní vozíky apod. – odpočívky na místních komunikacích – ostatní zpevněné plochy charakteru pozemních komunikací – odstavné plochy
ZT: – nezbytné pevně zabudované konstrukce pro skladování materiálů, které vyžadují zvláštní způsob uskladnění, např. dělící stěny sypkých materiálů, podkladní konstrukce na skládkách – lesní přibližovací cesty
N: – silnice dálničního typu a silnice I. a II. třídy (2111) – nezpevněné cesty, stezky, které jsou součástí jiného stavebního díla (podle účelu)
Třídění na 5. a 6. místě:
Komunikace v obcích
Komunikace pozemní místní a účelové j. n.
Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací
Oplocení staveb 2112
Osvětlovací síť staveb 2112
Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2112