2412 Ostatní stavby pro sport a rekreaci

2412 Ostatní stavby pro sport a rekreaci

52 279.č2

Z: – dětská a školní hřiště – zábavní nebo rekreační (oddechové) parky ostatní zařízení umístěná ve volné přírodě (např. lyžařské tratě, sedačkové lanovky, vleky, sportovní aerokluby a letiště, jezdecká střediska, sportovní loděnice, přístavy pro plachetnice, jachty a sportovní čluny, plážová zařízení)
ZT: – voliéry a podobné stavby v zoologických zahradách – skleníky v botanických zahradách – zahrady a parky j. n.
N: – horské boudy (1212) – stanice lanovek (1241) – víceúčelové budovy a haly užívané zejména pro veřejnou zábavu (1261) – budovy zoologických a botanických zahrad (1261) – budovy a haly sportovní (1265)
Třídění na 5. a 6. místě:
Parky a zahrady
Dětská a školní hřiště
Plochy lyžařských tratí
Plochy nekrytých kluzišť
Přístavní příslušenství pro plachetnice, jachty a sportovní lodě
Ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov)
Oplocení staveb 2412
Osvětlovací síť vnější staveb 2412

 

2304 Stavby pro ostatní průmysl j. n.

2304 Stavby pro ostatní průmysl j. n.

52 269

Z: – stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov), zejména stavební části vysokých pecí, válcoven (válcovacích tratí), sléváren – věže, stožáry, věžové zásobníky pro ostatní průmysl – stavby pro úpravu surovin – kromě stavebních hmot – průmyslové komíny pro ostatní průmysl (bez ohledu na výšku) – podzemní stavby pro ostatní průmysl
N: – vodojemy na věžové konstrukci (1252) – podzemní vodojemy (1252) – jednotlivé stožáry, sloupy, pilíře, patky apod., tvořící podpěry nadzemních vedení (součást příslušného nadzemního vedení)
Třídění na 5. a 6. místě:
Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
Věže, stožáry, věžové zásobníky – pro ostatní průmysl
Stavby výrobní pro ostatní průmysl j. n. (kromě budov)
Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
Podzemní stavby pro ostatní průmysl
Oplocení staveb 2304
Osvětlovací síť vnější staveb 2304