1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

52 129.č2

Z: – chrámy, kostely, synagogy apod. – obřadní síně, krematoria, pohřební síně
ZT: – hřbitovní budovy, např. márnice, hrobky a související hřbitovní stavební díla
N: – nevysvěcené (občanské) církevní stavby, užívané jako muzea (1262) – chrámy, kostely a jiné náboženské budovy, vedené jako kulturní památky a nepoužívané pro bohoslužby (1273) – samostatné administrativní budovy církevních organizací (1220)
Třídění na 5. a 6. místě:
Chrámy, kostely, synagogy apod.
Krematoria, pohřební síně
Hřbitovy a hřbitovní budovy
Oplocení náboženských budov a hřbitovů

 

1273 Historické nebo kulturní památky

1273 Historické nebo kulturní památky

52 129.č3

Z: – historické nebo chráněné budovy a stavby jakéhokoliv druhu, které jsou chráněné orgánem státní památkové péče a které jsou evidovány v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a nejsou užívány pro jiné účely, např. kostely, chrámy, pomníky, kašny a jiná drobná architektura, chráněné zříceniny, archeologické vykopávky, historické skanzeny, sochy, památníky, umělecká stavební díla apod.
N: – muzea (1262) – chrámy, kostely používané pro bohoslužby (1272) – pomníky a jinou drobnou architekturu, která není vedena jako kulturní památka (2420) – fontány, hydranty a kašny, které nejsou vedeny jako kulturní památky (2222)
Třídění na 5. a 6. místě:
Hrady a zámky
Pomníky, kašny a jiná drobná architektura, ostatní kulturní památky