1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum

1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum

52 125.č2

Z: – budovy užívané pro předškolní, základní, střední, vyšší a vysokoškolské vzdělávání (např. mateřské školy, základní školy, učiliště, střední školy, vyšší školy, konzervatoře, vysoké školy, univerzity) – ústavy pro další vzdělávání – budovy pro vědu a výzkum
ZT: – zvláštní školy pro postižené děti, budovy škol v přírodě – budovy výzkumných laboratoří, meteorologické stanice, observatoře – podzemní budovy pro vzdělávání, vědu, výzkum apod.
N: – ubytovny, které jsou samostatnými budovami vzdělávacích zařízení (1130) – studentské domovy (1130) – knihovny (1262) – fakultní nemocnice (1264) – vzdělávací zařízení v budovách užívaných převážně pro jiné účely (podle účelu)
Třídění na 5. a 6. místě:
Budovy škol a univerzit
Budovy pro vědu a výzkum
Podzemní budovy pro vzdělávání, výzkum, vědu apod.
Oplocení budov 1263